Aturats

Empresa

Contacte

innovadors@leina.org

Per primer cop

totes les entitats de la comarca que intervenen en matèria d’ocupació i promoció econòmica han creat la Xarxa d’Ocupació del Baix Penedès

 

Perquè volem millorar moltes coses...

Objectius generals d’aquest projecte innovador i experimental:

Millorar les competències personals i professionals de 75 persones en situació d’atur amb dificultats per trobar feina.

 

Creació d’una Xarxa comarcal de treball  coordinat i integral

en matèria d’ocupació, per impulsar el treball conjunt en

l’àmbit de l’ocupació de les diferents entitats del territori.

 

Tenir un coneixement més profund sobre el teixit empresarial de la comarca per identificar les ofertes de treball i la definició de nous perfils professionals que demanen les empreses.

 

Utilitzar una metodologia innovadora per al tractament de les persones aturades, basada en el suport individualitzat i intensiu tant a persones en situació d’atur com a empreses del territori.

 

Empresa

Treballador

Innovem per ajudar les empreses i crear nova ocupació

a la comarca.

 

Hem d’impulsar una millor coordinació entre les diferents entitats del territori que presten serveis d’ocupació i de dinamització econòmica.

 

Afavorir les sinergies entre les entitats públiques i les empreses del territori.

 

La Xarxa d’ocupació del Baix Penedès dóna resposta, doncs, a la necessitat de treballar conjuntament i de manera coordinada a fi d’optimitzar els resultats i comptar amb una visió integral de tot el territori comarcal.

 

 

Per a les empreses...

Hem d’assolir l’eficiència amb una interlocució única i directa amb les empreses.

 

Detectar les necessitats del mercat de treball comarcal i facilitar el procés de gestió d’ofertes.

 

Generar una dinàmica de treball amb les empreses perquè utilitzin la Xarxa d’ocupació del Baix Penedès com a canal principal de cerca de candidats/es a ocupar els llocs de treball.

Per això cal...

Posar en contacte les necessitats de les empreses amb les possibilitats que ofereix el mercat de treball.

 

Donar a conèixer i informar sobre els serveis que s’ofereixen des de les entitats públiques en matèria d’ocupació i dinamització econòmica.

Identificar vacants de les empreses i els perfils demandats per a cobrir aquestes ofertes.

 

Fomentar la interlocució amb les entitats de la Xarxa per identificar persones candidates a cobrir vacants i seleccionar les persones candidates més adients.

 

Identificar possibles necessitats de formació per a la correcta adequació als perfils professionals sol·licitats per les empreses.

 

Sensibilitzar les empreses respecte de la igualtat de gènere.

 

Informes de seguiment.