Aturats

Empresa

Contacte

innovadors@leina.org

Per primer cop

totes les entitats de la comarca que intervenen en matèria d’ocupació i promoció econòmica han creat la Xarxa d’ocupació del Baix Penedès.

 

Per primer cop s’ha posat en marxa una acció integral i coordinada que, juntament amb les empreses, permetrà tenir una visió integral de les necessitats i optimitzar els resultats de les polítiques públiques amb l’única finalitat d’ajudar-te a trobar feina.

 

 

 

La Xarxa d’ocupació del Baix Penedès busca 75 persones:

• en situació d’atur des de fa entre 6 i 12 mesos

 

• que tinguin més de 30 anys

 

• sense formació postobligatòria i amb ocupacions anteriors elementals

 

• amb motivació per trobar feina

 

La Xarxa d’Ocupació del Penedès vol capacitar 75 persones en situació d’atur

perquè adquireixin les habilitats i les competències requerides per als llocs de treball que ofereixen les empreses de la comarca.

 

La Xarxa d’ocupació del Baix Penedès és una acció coordinada i integral perquè augmentin les teves possibilitats d’ocupació. L’experiència indica que la inserció laboral és més fàcil quan es presta una atenció integral i personalitzada a les persones en situació d’atur.

 

Per això et proposem unes actuacions de diagnosi i capacitació laboral per donar resposta a les necessitats i activitats específiques detectades a les empreses del territori.

 

A fi d’augmentar les possibilitats d’ocupació al territori, La Xarxa d’ocupació del Baix Penedès presenta aquestes tres accions de capacitació:

Soldador/a

Cadascuna de les accions de capacitació tindrà una durada aproximada de 120 hores amb activitats didàctiques especialitzades i d’altres de transversals com són la cerca de feina, medi ambient, riscos laborals i igualtat d’oportunitats.

 

Precisament el caràcter eminentment pràctic et proporcionarà competències de tipus professional, lligades al lloc de treball.

 

Com a complement a l’acompanyament individualitzat es realitzaran uns seminaris/tallers ocupacionals en què de manera col·lectiva es treballarà: l’autonomia en el procés de trobar feina; el desenvolupament de competències transversals necessàries en el mercat laboral actual i l’adquisició de seguretat i confiança en tu mateix/a.

 

No et quedis aturat/da. Demana informació als serveis d’ocupació del teu ajuntament.

 

 

 

 

Auxiliar de

cambrers/es

de pisos

Operari/a industrial

logística